Звітно-наукова конференція

Деталі
Перегляди: 1266

Програма
звітно-наукової конференції викладачів
Інституту соціології, психології та управління
10 лютого 2012 року

Пленарне засідання

10 лютого 2012 р., 11.00                             вул. Саратівська, 20, конференцзал

Доповіді

1. Євтух В. Б., професор, доктор історичних наук
«Соціальний контекст етнічності» (кафедра соціології)
2. Штепа С. О., професор, кандидат політичних наук
«Соціальні і маркетингові комунікації в українському суспільстві» (кафедра соціальних та публічних комунікацій)
3. Андрущенко Т. В., доцент, кандидат політичних наук
«Політико-психологічні проблеми сучасного українського суспільства: спроба визначення і класифікації» (кафедра політико-психологічних проблем суспільного розвитку)
4. Мозгова Г. П., професор доктор психологічних наук
«Здоров`я підлітків» (кафедра практичної психології та психосоматики)
5. Щербакова Ю. Е., ст. викладач кафедри, кандидат політичних наук
«Шляхи розвитку державно-громадського управління освітою в Україні: європейський досвід та українська реальність» (кафедра управління та євроінтеграції)
6. Демерс А.Е., доцент, кандидат психологічних наук
«Особистісні детермінанти амбівалентності атитюдів у юнацькому віці» (кафедра політико-психологічних проблем суспільного розвитку)
7. Кузнєцова Л.М., аспірантка кафедри теоретичної та консультативної психології
«Особливості корекції деструктивних ефектів фрустрації у підлітків з акцентуаціями характеру»

Програма роботи секції кафедри соціології

Програма роботи секції кафедри соціальних та публічних комунікацій

Програма роботи секції кафедри управління та євроінтеграції 

Програма роботи секції кафедри соціальної психології та психотерапії

Програма роботи секції кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку

Програма роботи секції кафедри теоретичної та консультативної психології

Програма роботи секції кафедри практичної психології та психосоматики