Навчально-методичні комплекси

Деталі
Перегляди: 1721

До уваги викладачів Інституту соціології, психології та управління:

1. Титульна сторінка до Науково-методичного комплексу з дисципліни:

ЗАВАНТАЖИТИ

2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни має таку структуру:

1. Пояснювальна записка.

2. Критерії оцінювання.

3. Опис дисципліни (за вимогами болонського процесу).

4. Структура навчальної дисципліни за модульною системою.

5. Зміст програми за темами, розбитий за модулями з короткою анотацією до кожної теми.

6. Завдання до практичних занять.

7. Опорний конспект лекцій.

8. Завдання для самостійної роботи.

9. Тематика індивідуальних робіт та вимоги щодо їх виконання.

10. Контрольні питання до самостійної роботи.

11. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Критерії оцінювання.

12. Варіанти контрольних робіт.

13. Питання до заліку/іспиту.

14. Комплексна контрольна робота з курсу.

До кожної лекції та семінару додаємо список рекомендованої літератури. Бажано, якщо це передбачається формами роботи, надати методичні поради щодо написання рефератів, вивчення першоджерел, написання есе, тощо.