Матеріяли до Енциклопедії Української Діяспори

Деталі
Перегляди: 960

sfgd - 0001 - копияЗа участі Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій з друку вийшли «Матеріяли до Енциклопедії Української Діяспори». У виданні презентована багаторічна робота вчених-діаспорознавців над створенням 7 тому Енциклопедії. Темою зазначеного тому є українська діаспора у пострадянських країнах. До реалізації видання долучилися провідні наукові установи з діаспорознавста: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М. П. Драгоманова та Міжнародна асоціація україністів. Відповідальні за випуск: академік НАН України Ганна Скрипник та член-кореспондент НАН України, директор Інституту Володимир Євтух. У реалізації проекту, зокрема, як редактор взяв участь викладач кафедри соціології Олександр Коротич.