Болонський процес

Деталі
Створено: Середа, 10 листопада 2010, 18:58
Перегляди: 8795

Однією з найважливіших сфер розвитку євроінтеграції є сфера вищої освіти, де вона набула форм Болонського процесу. На сьогодні 46 європейських країн, включно з Україною, стали його учасниками. Крім того, значна кількість міжнародних організацій підтримують ідеї процесу та сприяють його реалізації.

Болонський процес (БП) – це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських університетів (Magna Charta Universitatum).

Згідно з цілями БП – до 2010 року освітні системи країн-учасниць Болонського процесу повинні бути змінені, щоб сприяти:

- полегшеному переїзду громадян з метою подальшого навчання чи працевла-штування у Зоні європейської вищої освіти;

- зростанню привабливості європей-ської вищої освіти;

- розширенню Європи та забезпеченню її подальшого розвитку як стабільного, мирного, толерантного суспільства.

Також варто підкреслити, що БП не передбачає створення повністю ідентичних систем освіти у різних країнах, він призначений лише для зміцнення взаємозв'язків та покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами.

19 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на Конференції міністрів країн Європи Україна приєдналася до Болонського процесу. Цим вона зобов'язалася внести відповідні зміни у національну систему освіти та приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 року.

Однією з формальних змін, що неодмінно торкнулася нашого університету, є введення Європейської системи перерахування кредитів (European Credit Transfer System -ECTS).

Це серйозна і складна методологічна розробка, про яку детально ви можете дізнатись у своїх заступників директора з навчально методичної роботи. Коротко ця схема представлена в такому вигляді:

 

За шкалою ЕСТS

За шкалою університету

За національною шкалою

екзамен

залік

А

90-100

відмінно

5

(відмінно)

зараховано

 

В

80-89

дуже добре

4

(добре)

С

70-79

добре

D

65-69

задовільно

3

(задовільно)

Е

60-64

достатньо

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

2

(незадовільно)

не зараховано

F

1-34

незадовільно з обов'язковим повторним курсом