III Міжнародна науково-практична конференція

Деталі
Створено: Понеділок, 06 лютого 2012, 20:18
Перегляди: 3816

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у III Міжнародній науково-практичній конференції 

«Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти» 

Конференція відбудеться 15–16 травня 2012 року на базі НПУ імені М.П.Драгоманова Інститут соціології, психології та управління (вул. Саратовська 20, м. Київ).

Конференція проходитиме в рамках святкування 5-річчя Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова.

До участі у конференції запрошуються психологи-викладачі ВНЗ, науковці, аспіранти, здобувачі, практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники, ін.

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут соціології, психології та управління

Кафедра соціальної психології та психотерапії

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Ш Міжнародній науково-практичній конференції 

«Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти» 

Конференція відбудеться 15–16 травня 2012 року на базі НПУ імені М.П.Драгоманова Інститут соціології, психології та управління (вул. Саратовська 20, м. Київ).

Конференція проходитиме в рамках святкування 5-річчя Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова

До участі у конференції запрошуються психологи-викладачі ВНЗ, науковці, аспіранти, здобувачі, практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники, ін. 

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. 1.Методологічні орієнтації сучасної практичної психології в системі вищої освіти.
  2. 2.Інноваційні психотехнології практичної психології в системі підготовки фахівців у ВНЗ.
  3. 3.Психотехнології розвитку духовності студентської молоді.
  4. 4.Проблеми психічного здоров’я спеціаліста і майбутнього фахівця; психогенні порушення фізичного здоров’я.
  5. 5.Психодіагностика, психотерапія, психологічне консультування в системі вищої школи.
  6. 6.Практична психологія в системі професіогенезу особистості майбутнього психолога-практика. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Оргвнесок за участь у конференції – 100 грн. У його вартість входить підготовка матеріалів конференції, участь у майстер-класах провідних фахівців України з проблематики конференції, кава-брейк.

Оргвнесок надсилати поштовим переказом на адресу: 04111 м.Київ, вул.Саратовська 20, Інститут соціології, психології та управління, Томіліна Олена Леонідівна. Призначення платежу: участь у конференції.

Відскановану копію платіжного чеку і заявку на участь у конференції надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 2 квітня2012 року.

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції.

За бажанням учасники конференції можуть подати матеріали для публікації (наукову статтю).

До початку конференції буде видано збірник наукових праць учасників конференції у черговому номері «Науковий часопис. Психологія. Збірник НПУ імені М.П.Драгоманова», що входить до переліку, затвердженого ВАК України (Постанова Президії ВАК України №3-05/7 від 30.06.2004).

Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна відповідати тематиці конференції та сучасному стану науки. Автор статті відповідає за достовірність та вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування і коректне посилання на джерела. Усі матеріали розглядає редакційна колегія журналу.

Обсяг статті – 10-12 сторінок (0,4 - 0,5 авт. арк.).

Формат А-4, відстань між рядками − 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: зверху – 20 мм, знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа –15мм; абзац – 1,25 см. Таблиці, схеми оформлюються згідно вимог дисертаційного дослідження. Посилання робляться так: [1, 5], тобто інформація міститься в джерелі 1 на сторінці 5; можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело в цілому: [7] чи декілька джерел [15; 18; 146]. Список використаної літератури оформлюється згідно вимог ВАКу.

Зразок оформлення статті

І. І. Іванова (м. Київ)

НАЗВА СТАТТІ

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Література

Анотації російською та англійською мовами (курсивом по 5 рядків).

Стаття супроводжується довідкою про автора із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (повністю), наукового ступеня, звання, посади, місця роботи, домашньої адреси і контактних телефонів, електронної пошти.

Вартість публікації однієї сторінки тексту у збірнику наукових статей – 20 грн. Оплата публікації здійснюється поштовим переказом на адресу: 04111 м. Київ, вул. Саратовська 20, Інститут соціології, психології та управління, кім. 202. Томіліна Олена Леонідівна. Призначення платежу: оплата публікації конференції.

     Статті надсилати на паперовому (з підписом автора) та електронному носіях (з довідкою про автора, сканованими копіями платіжних чеків за участь у конференції та за оплату публікації) до 2 квітня 2012 року за адресою: 04111 м. Київ, вул. Саратовська 20, Інститут соціології, психології та управління, Томіліна Олена Леонідівна. (з приміткою «Матеріали конференції»). Електронний варіант надсилати на диску або на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 2 квітня 2012 року.

Адреса оргкомітету конференції:

Кафедра соціальної психології та психотерапії

Інститут соціології, психології та управління,

вул.Саратовська 20, м. Київ 04111

зав. кафедрою проф. Ставицька Світлана Олексіївна

тел. каф. 044 422 26 39.

Контактні особи:

Томіліна Олена Леонідівна – конт. тел. (044) 400 99 37 та моб. 097 277 85 35 , кім. 202 –відповідальний реєстратор та координатор.

Пилипенко Наталія Георгіївна – конт. тел. (044) 422 26 39

моб. 097 191 73 83 , кім. 204 – координатор.

Зайчикова Тетяна Вікторівна моб. 066 251 30 01 - технічний редактор збірника                  наукових статей. 

 

ЗАЯВКА

на участь у Ш Міжнародній науково-практичній конференції

«Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти»

                                                   15 -16 травня м. Київ

1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________

2. Назва та адреса організації ____________________________________________________________

3. Посада _____________________________________________________________________

4. Науковий ступінь, звання

____________________________________________________________

5. Тематичний напрям конференції______________________________

6. Тема доповіді _______________________________________________________________

7. Контактна адреса ____________________________________________________________

8. Контактний телефон _________________________________________________________

9. Е-mail ______________________________________________________________________