Соціологія. Психологія. Соціальні комунікації

Деталі
Створено: П'ятниця, 06 вересня 2013, 07:39
Останнє оновлення: П'ятниця, 20 лютого 2015, 18:57
Автор: moderator
Перегляди: 3799

Інформація про збірник

студ спппСОЦІОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. 
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Збірка наукових праць студентів – членів проблемних груп 
Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

Рік заснування: 2007
Мови видання: українська
Засновник: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М.П. Драгоманова

Редакційна колегія

Редакційна колегія: 
Євтух В.Б. - директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (головний редактор); 
Андрущенко Т.В.
- завідувач кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку, доктор політичних наук, професор; 
Булах І.С. - завідувач кафедри теоретичної та консультативної психології, доктор психологічних наук, професор; 
Зайчикова Т.В. - кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар)
Мозгова Г.П. - завідувач кафедри практичної психології та психосоматики, доктор психологічних наук, професор; 
Ставицька С.О. - завідувач кафедри соціальної психології та психотерапії, доктор психологічних наук, професор; 
Степико В.П. - професор кафедри соціології, кандидат філософських наук, доцент (науковий редактор)
Сюсель Ю.В. - викладач кафедри соціології (відповідальний секретар);
Штепа С.О. - завідувач кафедри соціальних та публічних комунікацій, кандидат політичних наук, професор.

Архів номерів

 

СОЦІОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. 
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Збірка наукових праць студентів – членів проблемних груп 
Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

АРХІВ НОМЕРІВ 

Випуск 6      
Випуск 7      
Випуск 8