Наукові збірники

Деталі

"Міжнародний науковий форум"

Головне

Про збірник

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент

Збірник наукових праць

 

Рік заснування: 2009. 

Проблематика: висвітлення питань теорії та практики соціології, психології, педагогіки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15294-3866 Р від 07.04.2009.

Мови видання: українська, англійська та ін.

Засновник: НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Архів номерів

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія,
педагогіка, менеджмент
Збірник наукових праць

 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

АРХІВ НОМЕРІВ 

Випуск 1 Випуск 2 Випуск 3 Випуск 4
Випуск 5 Випуск 6 Випуск 7 Випуск 8
Випуск 9 Випуск 10 Выпуск 11 Випуск 12
Випуск 13 Випуск 14 Випуск 15 Випуск 16
Випуск 17      

  

Вимоги

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО

«МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ:

СОЦІОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, МЕНЕДЖМЕНТ»

 

1. Рукописи статей повинні відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю видання. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

 • постановка наукової проблеми та визначення актуальності дослідження;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • теоретичні засади дослідження, методологія та характеристика емпіричної бази;
 • викладення основних результатів дослідження відповідно до поставлених завдань;
 • висновки таперспективи використання результатів дослідження;
 • обов’язковим є показ місця проблеми у міжнародному науковому дискурсі.

2. Рукопис статті подається українською мовоюЕлектронний варіант статті подається на диску чи електронною поштою.

 

3. Вимоги до статті:

 • основний текст статті має супроводжуватись шифром УДК (у лівому верхньому куті першої сторінки);
 • прізвище та ініціали автора/авторів (у правому верхньому куті першої сторінки, українською та англійською мовами);
 • назва статті (по центру, українською та англійською мовами);
 • анотації (українською та англійською мовами), обсяг кожної до 150 слів;
 • ключові слова до статті (українською та англійською мовами), не менше 5 слів;
 • обсяг статті – 2000-6000 слів.

Перелік використаних джерел розташовується за алфавітом без нумерації після тексту статті з підзаголовком Джерела і виконується мовою оригіналу. Спочатку подають джерела набрані кирилицею, а потім – латиницею. Наприклад:

Євтух В.Б. Етнічність: енциклопедичний довідник ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. – Київ : Фенікс, 2012.

Korporowicz L. Interactive Personality as a Challenge in a World of Interacting Cultures // Florian Znaniecki’s Sociological Theory and the challenges of 21th Century. – New York : Peter Lang, 2000.

Посилання на джерела слід наводити в тексті у квадратних дужках за міжнародними стандартами: [Євтух, 2012, с. 170], а коментарі – посторінково із послідовною нумерацією. Наявність посилань на іноземні джерела є обов’язковим.

 

4. При наборі тексту треба дотримуватися таких вимог: всі поля 2 см; абзац 1,25 см; шрифт TimesNewRoman, кегель 14; інтервал – 1,5. Ілюстративний матеріал має бути поданий із відповідним підписом в електронному вигляді.

 

5. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти (українською та англійською мовами).

 

6. Відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і науковий рівень статті несуть автори і рецензенти. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

 

7. Надання матеріалів редакції збірника передбачає згоду на публікацію в друкованому вигляді у збірнику та в електронній версії у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.

 

Статті надсилати на електронну адресу редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Поштова адреса: 04111 Київ, вул. Саратівська, 20.

Телефони: (044) 422-25-44; (044) 400-99-37.

Редколегія

До складу редакційної колегії входять:

Євтух В.Б. доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (головний редактор)

Андрущенко Т.В. доктор політичних наук, старший науковий співробітник (Київ); 

Андерсоне Рудіте доктор педагогічних наук, професор Латвійського університету (Рига, Латвія); 

Бех В.П. доктор філософських наук, професор (Київ); 

Булах І.С. доктор психологічних наук, професор (Київ); 

Буше Домінік доктор економічних наук, професор Університету Південної Данії (Одензе, Данія); 

Вашкевич В.М. доктор філософських наук, професор (Київ); 

Він Рой Едгард доктор соціологічних наук, професор Університету м. Констанц (Констанц, Німеччина); 

Гунцінгер Морітц доктор, професор (Франкфурт-на-Майні, Німеччина); 

Данилюк І.В. доктор психологічних наук, професор (Київ); 

Даниленко О.Я. доктор соціологічних наук, професор (Харків); 

Калашнік Н.Г. доктор педагогічних наук, професор (Київ); 

Коваліско Н.В. доктор соціологічних наук, професор (Львів); 

Корпоровіч Лєшек доктор соціологічних наук, професор Ягеллонського університету (Краків, Польща); 

Кузьменко В.У. доктор психологічних наук, професор (Київ); 

Куртсеітов Р.Д. кандидат соціологічних наук, доцент (Сімферополь); 

Мозгова Г.П. доктор психологічних наук, професор (Київ); 

Подшивалкіна В.І. доктор соціологічних наук, професор (Одеса); 

Рауін Удо професор Університету імені Йоганна Вольфганга Гете (Франкфурт-на-Майні, Німеччина); 

Рик С.М. кандидат філософських наук, професор (Переяслав-Хмельницький); 

Секомб Маргарет професор Університету Аделаїди (Аделаїда, Австралія); 

Ставицька С.О. доктор психологічних наук, професор (Київ); 

Сюсель Ю.В. викладач (відповідальний секретар)

Трощинський В.П. доктор історичних наук, професор (Київ); 

Хижняк Л.М. доктор соціологічних наук, професор (Харків); 

Чанг Ксяоінг доцент, Пекінський університет іноземних мов (Пекін, Китай); 

Чернова К.О. доктор соціологічних наук, професор (Київ); 

Яковенко Ю.І. доктор соціологічних наук, професор (Київ); 

Ярошенко А.О. доктор філософських наук, професор (Київ); 

Яшанов С.М. доктор педагогічних наук, професор (Київ). 

  

Запрошення

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас опублікувати свої статті у 15 випуску фахового збірника наукових праць «Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент».

 

Надіслати статтю до друку у збірник наукових праць «Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент» можна до «01»  квітня_2014 p.

 

Стаття повинна відповідати вимогам до оформлення матеріалів збірника.

З питаннями звертатися до:

Юлії Сюсель 099 756 44 86.

 

Адреса редакційної колегії: 04111, Київ, вул. Саратівська, 20,

Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

 

Контактні телефони: (044) 400-99-37, 422-25-44.

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Володимир Євтух,

головний  редактор збірника

 Соціологія. Психологія. Соціальні комунікації

Інформація про збірник

студ спппСОЦІОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. 
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Збірка наукових праць студентів – членів проблемних груп 
Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

Рік заснування: 2007
Мови видання: українська
Засновник: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М.П. Драгоманова

Редакційна колегія

Редакційна колегія: 
Євтух В.Б. - директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (головний редактор); 
Андрущенко Т.В.
- завідувач кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку, доктор політичних наук, професор; 
Булах І.С. - завідувач кафедри теоретичної та консультативної психології, доктор психологічних наук, професор; 
Зайчикова Т.В. - кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар)
Мозгова Г.П. - завідувач кафедри практичної психології та психосоматики, доктор психологічних наук, професор; 
Ставицька С.О. - завідувач кафедри соціальної психології та психотерапії, доктор психологічних наук, професор; 
Степико В.П. - професор кафедри соціології, кандидат філософських наук, доцент (науковий редактор)
Сюсель Ю.В. - викладач кафедри соціології (відповідальний секретар);
Штепа С.О. - завідувач кафедри соціальних та публічних комунікацій, кандидат політичних наук, професор.

Архів номерів

 

СОЦІОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. 
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Збірка наукових праць студентів – членів проблемних груп 
Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

АРХІВ НОМЕРІВ 

Випуск 6      
Випуск 7      
Випуск 8      
       

 

 

 

 

 

 

   

Новини та оголошення  

   

Всього відвідувань  

10291360
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1379
5072
14538
13878
42460
9870288
10291360

Your IP: 3.238.121.7
Server Time: 2024-07-20 04:10:52
   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Вхід  

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ