«Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства»

Деталі

22–23 квітня 2014 року на базі кафедри соціальної психології та психотерапії (зав. каф. Ставицька С. О.) Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій (вул. Саратовська 20, м. Київ) НПУ імені М.П.Драгоманова відбулася І Міжнародна науково-практична конференція

«Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства»

Участь у конференції взяли психологи-викладачі ВНЗ, науковці, докторанти, аспіранти, здобувачі, практичні психологи, соціальні та медичні працівники з України,

Основні тематичні напрями роботи конференції:

1. Соціальна психологія та психотерапія: багатоаспектність виміру.
2. Методи дослідження соціально-психологічних процесів у малих та великих групах в сучасному глобалізованому світі.
3. Соціально-психологічні, культурологічні та релігійні проблеми розвитку духовності особистості.
4. Соціальна психологія в контексті надання психологічної допомоги.
5. Інноваційні технології психотерапії в підготовці психологів.

У рамках конференції відбулися пленарні і секційні засідання, майстер-класи.

ЗАВАНТАЖИТИ програму конференції

Вітання

Деталі

Кафедра соціальної психології та психотерапії та Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій вітає студентку 4 курсу 40ПС групи Крат Дарину Андріївну, яка брала участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014рр. «Теоретична та прикладна психологія» (місце проведення - Київський Національний університет імені Тараса Шевченка) та посіла друге місце! Бажаємо Крат Дарині Андріївні творчого розвитку та подальших успіхів на науковому шляху!

Завідувач кафедри проф. С.О. Ставицька
 Директор ІСПСК проф. В.Б. Євтух

Тиждень психології (15.04.2014)

Деталі

Метод "Соціодрама Я. Морено"

5 квітня 2014 року в рамках проведення тижня психології з ініціативи кафедри теоретичної та консультативної психології, відбулася презентація методу "Соціодрама Я. Морено". Ведучі вказаного майстер-класу - Зайцевська Тетяна Юріївна - супервізор, навчаючий тренер з Психодрами Інституту Європи (PIfE), Німеччина, реєстрований психотерапевт УСП, психодраматерапевт та Ревякіна (Лисенко) Ірина Миколаївна - к. п. наук, доцент, куратор 20 Пс ІСПСК, член асоціації психодрами, здійснює навчання у Міжнародному проекті за напрямом "Психодрама-практик" Psychodrama Institute for Europe, PIFE, Berlin. Учасниками стали студенти 20 Пс групи спеціальності «психологія» та студенти 3 курсу спеціалізації «психологія консультування». 
В межах презентованого методу студенти мали можливість ознайомитися з особливостями роботи психолога в групі, видами психодрами (соціодрама, соціометрія) та його автором - Я. Морено, який запропонував власні техніки психологічної допомоги клієнтам (рольова гра, дзеркало, обмін ролями, монолог). Також дізналися важливу інформацію щодо власних способів реагування на соціальні події, фіксували власні відчуття від перебування в ролях відомих політиків з метою кращого розуміння їх дій та вчинків. Студенти мали можливість поділитися своїми переживаннями один з одним від програвання ролей, що зумовило в них інше бачення соціальної реальності. Соціодрама допомогла їм прояснити картину сьогодення та зробити рішучий крок на шляху до власного перспективного майбутнього в нашій країні. Окрім того, цей метод значно згуртував студентів, допоміг їм краще розуміти себе та інших, зберігаючи при цьому власну індивідуальність.

Відгуки студентів після проведеного заняття

К. А.:«Мені чесно кажучи, сподобалось! Звичайно хотілося аби всі поставилися серйозніше, проте в цілому – це цікавий досвід і певна новизна в навчальному процесі».
А. Ж.:«Соціодрама стала для мене цікавим і новим досвідом, оскільки раніше я не мав змоги апробувати цей метод на практиці. Участь у соціодрамі надала мені можливість переосмислити певні соціальні факти, подивитися на них не тільки з позиції відомих людей, ролі яких ми програвали на нашому занятті, а й із власної точки зору оцінити поточні події в нашій країні.
І. Ф.: «Цікавий метод. Новий досвід у нашому навчальному процесі. Я вважаю, що такі заходи є корисними, оскільки вони розширюють наш кругозір, як майбутніх спеціалістів і допомагають краще зрозуміти особливості нашого студентського колективу».
В. К.: «Мені було дуже цікаво. Це був корисний досвід. Дякуємо за даний захід!».
Б. Є.: «Мені сподобалося. Я не шкодую, що прийняла участь. Мені здається, що не вистачило часу, щоб всі учасники змогли вжитися в роль».
Ш. Ю.: Це був цікавий досвід для кожного з нас. Щира подяка!

Фото

5fGDcibRZGsGN0XzND50UAH zesRG5l8UMtyovXg5fK8RIunX cDsnos076XQX8S04vpAzK0PZhhw

 

Програма звітно-наукової конференції студентів

Деталі

Програма
звітно-наукової конференції студентів
Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій
"Освіта та наука у вимірах ХХІ століття"
15-17 квітня 2014 р.

Пленарне засідання:
Головує: проф. Штепа С.О.
Секретар: проф.Степико В.П.
16.04.2014 р., бібліотека, 13.00 – 14.00

1. Бочкарьова І.А. Особливості прояву стресових станів у студентському віці та їх психокорекція методами арт-терапії.
2. Аітова Д.М. Психологічна привабливість, як умова самоставлення особистості юнацького віку.
3. Відьма В.О. Особливості становлення подружніх стосунків у молодій сім’ї.
4. Співак Т. Ю. Роль самоменеджменту як фактор успішності під час навчання у вузі
5. Драгомирецька А.О. Особливості психологічної допомоги дітям з неблагополучних сімей
6. Рудченко Ю. В. Вплив домінування індивідуалістичних цінностей на формування сучасної сім'ї»
7. Сахатська А. В. Соціальні страхи студентів в освіті України XXI ст.
8. Чернецька Я. Д. Постмодерний стиль життя як тип споживання
9. Логвинова Т. В. Студентство: ціннісний профіль, фактори формування

ЗАВАНТАЖИТИ

Звітно-наукова конференція

Деталі

5 та 6 лютого 2014 року відбулась звітно-наукова конференція викладачів, аспірантів і докторантів Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій за підсумками наукових досліджень 2013 року під назвою «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету». Конференція була присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка. На пленарному засіданні було заслухано наступні доповіді:

Соціологічні дослідження стану та динаміки розвитку країни (Євтух В.Б. – професор, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України,  завідувач кафедри соціології, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій);

Радикальні зміни громадської думки в Україні (Штепа С.О. - кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри соціальних та публічних комунікацій);

Польські етнічні студії: особливості сприйняття українців, росіян (Кісла Г.О. – кандидат філософських наук. професор кафедри соціології);

Структурні компоненти громадської активності як психологічного феномену (Равчев О.М. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології);

Психологічні особливості Я-концепції як чинника копінг-стратегій майбутніх психологів (Отич Д. Д. – викладач кафедри соціальної психології та психотерапії);

Ціннісні детермінанти розвитку професійного мислення майбутніх психологів (Романова Ю.В. – ст. викладач кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку).

ЗАВАНТАЖИТИ програму конференції (оновлено).

Звітно-наукова конференція викладачів, аспірантів і докторантів Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій за підсумками наукових досліджень 2013 року під назвою «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету». Конференція була присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка. На пленарному засіданні було заслухано наступні доповіді:

 

    Соціологічні дослідження стану та динаміки розвитку   країни

                 Євтух В.Б. професор, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України,  завідувач кафедри соціології, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

 

Радикальні зміни громадської думки в Україні

              Штепа С.О. - кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри соціальних та публічних комунікацій

 

Польські етнічні студії: особливості сприйняття українців, росіян

              Кісла Г.О. – кандидат філософських наук. професор кафедри соціології

 

Структурні компоненти громадської активності як психологічного феномену

                          Равчев О.М. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.

Психологічні особливості Я-концепції як чинника копінг-стратегій майбутніх психологів.

                          Отич Д. Д. – викладач кафедри соціальної психології та психотерапії

 

Ціннісні детермінанти розвитку професійного мислення майбутніх психологів

              Романова Ю.В. ст. викладач кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку

 

ЗАВАНТАЖИТИ програму конференції.

 

Запрошення

Деталі

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас опублікувати свої статті у 15 випуску фахового збірника наукових праць «Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент».

 

Надіслати статтю до друку у збірник наукових праць «Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент» можна до «01»  квітня_2014 p.

 

Стаття повинна відповідати вимогам до оформлення матеріалів збірника.

З питаннями звертатися до:

Юлії Сюсель 099 756 44 86.

 

Адреса редакційної колегії: 04111, Київ, вул. Саратівська, 20,

Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

 

Контактні телефони: (044) 400-99-37, 422-25-44.

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Володимир Євтух,

головний  редактор збірника

 

Оновлення

 
Оновлення: у розділі "Наукові збірники" оновленно інформацію про збірник наукових праць "Міжнародний науковий форум" та склад його редколегії, до архіву додано випуски 13 та 14.

evaluation.com.ua

Деталі

03 жовтня 2013 року розпочав роботу новостворений сайт Центру евалюації науково-освітніх та соціальних програм як інструмент співпраці та комунікації у просторі новітніх соціоевалюаційних тенденцій. Головою Правління Центру є директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій професор Володимир Борисович Євтух. Відвідати сайт можна за наступним посиланням: evaluation.com.ua .

Міжнародний науковий форум

Деталі

Шановні колеги,

статті до наступного випуску фахового збірника "Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент" можна подати до 15.09.2013 р.

У долученому файлі вимоги до оформлення статей: ЗАВАНТАЖИТИ.

Молодь в умовах нової соціальної перспективи

Деталі

4526324

Міжнародний науковий форум

Деталі

форум

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТТЕЙ

Молодь в умовах нової соціальної перспективи

Деталі

evroclub12

      evroclub13

   

Всього відвідувань  

5692331
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1554
2727
13938
30119
86024
5201923
5692331

Your IP: 3.214.224.224
Server Time: 2020-02-20 08:29:33
   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Вхід  

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ