Волошина Валентина Віталіївна

Деталі

Основна інформація

altВолошина Валентина Віталіївна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та консультативної психології  

Дата народження: 28.04.1973 р.

Викладає наступні дисципліни: загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія, патопсихологія.

Поле наукових інтересів: досліджує проблему професійної підготовки майбутніх психологів.

Біографічні дані

Дата народження – 28.04.1973р.

1990 – 1995 рр. – навчання у Переяслав-Хмельницькому педагогічному інституті імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання. Музичне виховання»

2008 – 2009 рр. – навчання у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю Психологія (7.040101)

1996-1999 рр. - навчанняу аспірантурі на кафедрі психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, за спеціальністю "Педагогічна і вікова психологія" (19.00.07).

1999р. - захищена кандидатська дисертація на тему: "Детермінанти навчальної успішності молодших школярів".

1999 р. - асистент кафедрипсихології НПУ імені М.П.Драгоманова

2002 р. - в.о. доцента кафедри психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

2003 р. – доцент кафедри психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

2007р. - по даний час – доцент кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова.

2008р. - по даний час – голова профбюро Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова

2008 – 2011 рр. – навчання у докторантурі на кафедрі консультативної та теоретичної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова.

Наукові здобутки

Основні праці:

 1. В.Волошина. Теоретичний аналіз специфіки професійного становлення майбутнього психолога. Стаття // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський «Аксіома», 2010. – Вип.8. – С.143-153.
 2. В.Волошина. Ментальні основи тренінгової діяльності психолога початківця. Стаття // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 74. Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць: у 2т. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – Вип.74. – Том 1. – С.106 – 110.
 3. В.Волошина. Теоретичний аналіз стану проблеми психологічної підготовки майбутнього психолога до тренінгової діяльності. Стаття// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2010. – №8(10). -  С.224-233.
 4. В.Волошина. Теоретичний аналіз проблеми професійно значущих якостей особистості майбутнього психолога. Стаття// Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2010. – Вип.37. – С.51-64.
 5. В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук Загальна психологія: Практикум: Навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела, 2011. – 280с.
 6. В.В.Волошина. Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійної діяльності / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. Пед. університет ім. Г.Сковороди»: збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.21.- 513с. – С. 356-361.
 7. В.В.Волошина. Психологічні основи вибору майбутнім психологом спеціалізації професійної діяльності / Вісник післядипломної освіти: збір. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Вип.3 (16) голов. ред. В.Олійник. – 2011.-588с. – С.226-231

З дисциплін, які викладає, підготовлено:

В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук Загальна психологія: Практикум: Навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела, 2011. – 280с.

Загальна психологія: Хрестоматія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К.: Каравела, 2008. – 640с. – С.2-10.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Загальна психологія з практикумом» / Н.В.Андріяшина, В.В.Волошина, О.В.Гоголь, С.О.Ставицька. – К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 42с. 

В.В.Волошина. Програма курсу «Патопсихологія» / Психологія: комплекс типових навчальних програм. Навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 243с. – С. 121-141.

В.В.Волошина. Програма курсу «Педагогічна психологія» / Психологія: комплекс типових навчальних програм. Навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 243с. – С.65-82.

В.В.Волошина. Програма курсу «Перцептивна психологія (трансфер)» / Психологія: комплекс типових навчальних програм з професійної та особистісно-орієнтованої підготовки бакалаврів. Збірник навчальних програм. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011 – 210с. – С.128-139.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010р. № 1084 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році» була членом галузевої конкурсної комісії у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузях «Педагогічні науки», «Педагогічна і вікова психологія» проводився на базі ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ”.

Член «Предметної експертної комісії загальноосвітніх навчальних закладів-експертних установ Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.10.2011 № 1171)

Нагороди:

 1. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ від 12.10.2001р. № 678)
 2. Грамота Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2009р.)
 3. Медаль М.П.Драгоманова (від 12.01.2010р.)
 4. Відзнака «Драгоманівська родина» (2010р.)

   

Новини та оголошення  

   

Всього відвідувань  

10145239
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3943
2156
23150
26896
87722
9575920
10145239

Your IP: 34.239.158.223
Server Time: 2024-05-25 14:44:36
   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Вхід  

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ